tirsdag den 27. maj 2014

MSC og ASC fisk

Sidder og læser Mood Nr. 13 (gratis magasin fra Føtex) og finder en dejlig artikel på side 16-18.

Min familie har længe, meget længe, støttet økologisk landbrug 100%, når det gjaldt dyrevelfærd.
Men hvad med fisk? Hvad med overfiskeri? Hvad med forureningen?
Svaret er MSC-mærkede fisk.

Tun på dåse er et vidunderligt produkt, der ofte er en bestanddel i vores ugentlige madlavning, enten som frokost eller aftensmad. Men tun er problematisk, fordi mange tunarter kommer fra hårdt pressede fiskebestande og fanges ulovligt.
Her snakker jeg ikke kun om problemet med delfiner, skildpadder, hajer og fugle i nettet.
Her snakker jeg også om over-effektive fiskeri-fartøjer, der fanger små tun, så arten ikke videreføres.

Vælg først og fremmest dåsetun med MSC-mærket. Og husk også kattemaden...
 

Billigste bæredygtig tun på dåse er Lidl's Nixe.

Kan du ikke få fat i MSC-mærket tun.
Så brug lidt tid på at kigge på dåsen og vælg den dåse med flest informationer om fangstområde og fangstmetode.

Skipjack tun (bugstribet bonit) og Albacore har sundere bestande og er altså klart at foretrække over Gulfinnet tun (Yellowfin) og Tongol.

Skipjack tun (bugstribet bonit)
Albacore
Gulfinnet tun (Yellowfin)
Tongol


MSC-mærket

Garanti for bæredygtigt fangede fisk

MSC står for Marine Stewardship Council. Det er en miljømærkning af fisk - og det er din bedste garanti for bæredygtighed. WWF var med til at etablere ordningen i 1997.

MSC bygger på tre principper: 

Bæredygtige fiskebestande

Fiskeriet skal være på et niveau, der er bæredygtigt for fiskebestanden. Det vil sige, at fiskeriet skal stoppes før alle fiskene er fanget. Ethvert godkendt fiskeri skal fungere på en måde, så fiskeriet kan fortsætte i det uendelige, fordi ressourcerne ikke overudnyttes

Minimering af miljøpåvirkningen

Fiskeriet skal reguleres på en måde, så havets økosystemer bevares

Effektiv styring

Fiskeri skal opfylde alle lokale, nationale og internationale love og have et ledelsessystem, der kan reagere på skiftende omstændigheder og fastholde bæredygtighed.

MSC-mærkede produkter i Danmark

Der er 380 MSC-mærkede produkter i Danmak. Certificeringen af danske fiskerier finder sted løbende. Der findes rundt regnet 10.000 MSC-mærkede produkter på hylderne i blandt andet USA, Tyskland, England og Sverige.

FAKTA OM MSC

 • MSC er en uafhængig organisation
 • MSC arbejder for at bevare det naturlige havmiljø og sikre de vilde fiskebestande
 • MSC har sit eget mærke, som fiskeproducenter kun får lov til at bruge, når fangsten lever op til strenge regler for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri
 • Organisationen består af ngo’ere og et antal af de vigtigste fiskeaktører på produktions- og købesiden.
Teksten er kopieret fra WWF's hjemmeside


ASC-mærket

ASC står for Aquaculture Stewardship Council

WWF er med i arbejdet omkring miljømærkningen ASC, som skal gøre fiskeriet for opdrættede fisk (akvakultur) mere bæredygtigt over hele verden.
Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareproduktion i verden. Halvdelen af de fisk og skalddyr, der bliver spist på globalt plan, kommer i dag fra opdræt, som populært også kaldes akvakultur. 

Uansvarligt fiskeopdræt

I store damme, bassiner og flydende net opdrættes fisk og skaldyr rundt om i verden. Under vores europæiske himmelstrøg bliver der især opdrættet laks og ørred flere steder.

Opdræt af fisk er generelt en god måde at sikre mad til verdens voksende befolkning, men den hastigt voksende akvakultur-industri og mangel på planlægning medført omfattende problemer med vandforurening og ødelæggelse af værdifulde naturområder. 

Ansvarlig fiskeopdræt

Når akvakultur foregår ansvarligt, kan det være en af de mest bæredygtige måder at brødføde verden på og det er derfor afgørende at minimere de negative indvirkninger på miljøet. Det skal en ny certificeringsordning, kaldet ASC (Aquaculture Stewardship Council), hjælpe med til. 

Nogle af de væsentligste ASC-parametre er:

 • Et begrænset forbrug af kemikalier
 • at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande
 • at begrænse overforbruget af ferskvand og energi til vandpumper
 • at benytte fiskefoder i dambrugene, der ikke er produceret af overfiskede arter
 • at undgå ændringer af hav- eller landmiljø omkring dambrugene
 • at ASC-ordningen er med til at få produktionen til at foregå på en fornuftig måde, som tager hensyn til arbejdsmiljø og lokalsamfundet.

FAKTA OM ASC-MÆRKNINGEN

 • ASC blev etableret i 2009 af WWF og Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) og er stadig under udvikling.
 • Standarderne for hvornår fiskene kan erklæres ”bæredygtige” bliver uafhængigt udviklet af ASC via de såkaldte akvakulturdialoger (dvs. arbejdsgrupper), som begyndte i 2004.
 • WWF koordinerer disse grupper. Flere end 2.000 personer og en lang række organisationer og sektorer deltager i de globale dialogprocesser.
 • Der bliver udviklet globale ASC-standarder for 12 arter -heriblandt: Laks, varmtvandsrejer, pangasius, tilapia, ørred, abalone og en række arter af skaldyr.
Teksten er kopieret fra WWF's hjemmeside

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Umm Happy Happy Happy.... Tell Me'bout it!